Zij-instromen

Zij-instromen in het Basisonderwijs bij Stichting KBA Nw West
Wil jij leerkracht op één van onze basisscholen worden, heb jij een HBO of WO diploma op zak en heb je de afgelopen twee jaar niet ingeschreven gestaan op een lerarenopleiding?
Dan kun je in aanmerking komen voor het zij-instroomtraject.
Dit is een intensief traject waarbij je in twee jaar een opleiding volgt aan de Pabo en meteen aan het werk gaat als leerkracht.
Leerkracht zijn is een bijzonder mooi vak. Je legt de basis voor het leven van kinderen. Dit is een verantwoordelijke taak en daarom willen wij kandidaten goed opleiden en begeleiden. Kinderen hebben immers recht op hele goede leerkrachten.
De overheid, de gemeente Amsterdam, Pabo’s in Amsterdam en ons schoolbestuur investeren hierin door een opleidings-en werkervaringstraject te bieden.
 
Het projectplan Integrale kwaliteitsaanpak van Zij-instroom PO –Amsterdam is een initiatief van de Amsterdamse schoolbesturen, de opleiders HvA en Ipabo en de gemeente Amsterdam. 
Dit Amsterdamse plan vormt de vernieuwde inrichting van het zij-instroomtraject in het primair onderwijs voor de gehele keten waar de zij-instromer vanaf de start van aanmelding mee te maken krijgt.
Het 1Loket zij-instroom is ervoor om de informatievoorziening voor geïnteresseerden die leraar in het Amsterdamse basisonderwijs willen worden te vergemakkelijken. Deze informatievoorziening is overzichtelijk, zodat gegadigden goed in kunnen schatten of dit traject bij ze past en stap voor stap meegenomen worden in het zij-instroomtraject.
 
Overweeg je een overstap naar het basisonderwijs? Laat je eerst goed informeren.
 

  • Voor informatie over het aanmelden voor het zij-instroom in beroep traject kun je terecht op www.lievervoordeklas.nl. Dit is het officiële loket waarbij je alles kunt vinden over het zij-instroomtraject. 
  • Voor het zij-instroomtraject wordt er samen gewerkt met een aantal Pabo’s zoals bijvoorbeeld de HvA en de Ipabo.  Eén van de voorwaarden om je aan te melden is een (online) voorlichtingsbijeenkomst bij te wonen, zodat je duidelijker beeld krijgt van de inhoud, duur en intensiteit van het opleidingstraject. Op de website http://www.hva.nl of http://www.ipabo.nl vind je meer informatie over data en aanmelden.
  • Wij adviseren om zelf te regelen dat je een dag kan meelopen op een basisschool. Ben je na een dag meelopen op een basisschool, de zelfscan en de voorlichting van de Pabo ervan overtuigd dat het zij-instroomtraject geschikt is voor jou, stuur dan je CV en motivatie naar t.hogendorp@bboamsterdam.nl.

Geef ook aan of je affiniteit hebt met een bepaalde wijk, type school en of leeftijdsgroep. De intermediair van 1 loket zij-instroom Amsterdam neemt contact met je op.
 

  • De intermediair voert een selectiegesprek en overlegt wat voor traject het beste bij je past. Mogelijk vindt er ook al een match plaats op een basisschool. Vervolgens start je met een intensieve training waarna je ongeveer een 3 á 4 maanden durend werkervaringstraject ingaat op een basisschool. In die periode loop je minstens twee dagen mee op een basisschool.
  • Uniek in het traject is dat je een eigen coach toegewezen krijgt, die de hele opleiding met je meeloopt. Deze coach is zelf ook werkzaam in het Amsterdamse onderwijs en kan je dus optimaal vanuit de praktijk begeleiden.
  • Voordat je kunt starten aan het opleidingstraject wordt er een geschiktheidsonderzoek afgenomen. Dit onderzoek bestaat uit het vullen van een portfolio, behalen van de Wiscat (rekentoets) en er wordt een geschiktheidsassessment afgenomen. Om je hierop voor te bereiden heb je gemiddeld 3 ½ maand nodig.

 
 
 

Delen: