Vertrouwenspersoon

Een veilig schoolklimaat
 
(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet thuis horen in een goed, veilig en stimulerend schoolklimaat.
Op onze scholen willen we dit soort ongewenst gedrag uiteraard zoveel mogelijk voorkomen.
In dit kader is een externe vertrouwenspersoon aangesteld voor medewerkers en ouders/verzorgers van leerlingen. Ouders/verzorgers van leerlingen behartigen immers de belangen van hun kind(eren). 

De gegevens van de vertouwenspersoon van Stichting KBA Nw West zijn: 

Mevrouw Tonny Lips
E-mailadres: t.lips@de-vertrouwenspersoon.nl
 

Delen: