Stichting KBA Nw West – Directeur-bestuurder

De organisatie
Stichting KBA Nw West (KBA) is een dynamische en betrokken stichting voor bijzonder primair onderwijs in Amsterdam. KBA kenmerkt zich als een brede, interconfessionele scholengemeenschap, waarbij ieder kind welkom is op een school, ongeacht religie, cultuur of sociale achtergrond. Dagelijks zetten circa 220 professionals zich in voor ruim 1800 leerlingen op 7 scholen verspreid over Amsterdam: Barbaraschool, De Ark, Elout, Fiep Westendorp, ’t Koggeschip, De Springplank en De Henricus. De scholen verschillen onderling zowel qua populatie als qua leerlingaantal. KBA is een stichting met een verbrede identiteit; het onderwijs wordt verzorgd op katholieke, protestants-christelijke of interconfessionele grondslag.
 
KBA staat met haar scholen midden in de samenleving en de Amsterdamse buurten en wil hier ook nadrukkelijk onderdeel van uitmaken. In de Amsterdamse context is er (vanzelfsprekend) sprake van een bredere populatie. Leerlingen met verschillende geloofsovertuigingen en maatschappelijk/culturele achtergronden hebben hier hun plek gevonden. De scholen bieden onderwijs dat gebaseerd is op waarden die -mede- in de christelijke traditie zijn terug te vinden en algemeen aanvaard zijn in de Nederlandse samenleving. De bij KBA aangesloten scholen hebben ieder hun eigen gezicht en eigen verantwoordelijkheid.
 
In verband met het terugtreden van de huidige directeur-bestuurder per 1 januari 2022 is de Raad van Toezicht van KBA op zoek naar een ondernemende, verbindende en inspirerende
 
DIRECTEUR-BESTUURDER
 
De functie van directeur-bestuurder
U bent eindverantwoordelijk voor het beleid van de stichting en geeft integraal leiding aan de werkorganisatie, daarbij ondersteund door het bestuursbureau. U bewaakt de balans tussen enerzijds de inhoud (de onderwijskundige opdracht), innovatie en kwaliteit en anderzijds dat de bedrijfsvoering is gewaarborgd. U werkt vanuit een heldere en aansprekende visie op het onderwijs en de onderwijsorganisatie van de toekomst. Uw stijl van leidinggeven is coachend en kenmerkt zich door transparantie. U deelt de bevlogenheid ten opzichte van de inhoud met de professionals op het gebied van onderwijs en leren, begrijpt de onderwijskundige opdracht, kunt goed anderen in hun kracht zetten en behoudt het evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 
Uw ‘drive’ en hart voor onderwijs maken dat u met durf positie kiest en stelling neemt als bestuurder van KBA. U bent visionair en richtinggevend voor het managementteam, stuurt en steunt het team en bouwt aan een cultuur waarin kwetsbaarheden met elkaar gedeeld kunnen worden. U weet flexibel en evenwichtig om te gaan met verschillende belangen; zakelijk waar nodig en empathisch waar het kan, maar altijd in verbinding.
U geeft invulling aan de opdracht om KBA strategisch en innovatief in de Amsterdamse regio verder te positioneren en te profileren als een toekomstbestendige onderwijsorganisatie; investeert in onderwijs(vernieuwing); maakt keuzes en stelt prioriteiten, steeds weer vanuit het belang van de leerlingen.
 
Voor directeuren, medewerkers en ouders bent u zichtbaar, herkenbaar én aanspreekbaar. U opereert vanuit verbinding en beweegt zich soepel in een speelveld met partners met soms tegengestelde belangen. U heeft een goed gevoel voor politiek en weet succesvolle, toekomstbestendige samenwerking met reguliere en nieuwe partners te borgen en verder te ontwikkelen ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs binnen KBA. U vertegenwoordigt KBA in contacten en overlegvormen met samenwerkingspartners en weet de winst hieruit naar het onderwijs toe te brengen.
 
 
Functie-eisen en ervaring

 • academisch denk- en werkniveau;
 • strategische en analytische vaardigheden om bestuurlijk te kunnen handelen;
 • ervaring in een integrale, eindverantwoordelijke directie- of bestuurspositie binnen het (primair) onderwijs;
 • kennis van en visie op de ontwikkelingen in het (primair) onderwijs; in staat deze visie toe te passen en inhoud    te geven aan onderwijskundig leiderschap;
 • ervaring met (het initiëren van) samenwerking op bestuurlijk niveau met partners, bij voorkeur in een grootstedelijke context; een goed ontwikkeld politiek-bestuurlijk gevoel;
 • vaardig in het realiseren van een constructieve (in)formele samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht om deze staat te stellen de governance taken goed uit te voeren;
 • ervaring met het realiseren van een constructieve en volwassen overlegrelatie met de medezeggenschap, gericht op een hoge mate van tevredenheid van leerlingen, ouders, medewerkers en overige stakeholders;
 • beschikt bij voorkeur over een relevant netwerk in Amsterdam en omgeving binnen het onderwijs en/of aanverwante sectoren en de (lokale) politiek.
 • vaardig in het realiseren van een constructieve (in)formele samenwerkingsrelatie met de Raad van Toezicht om deze staat te stellen de governance taken goed uit te voeren;
 • ervaring met het realiseren van een constructieve en volwassen overlegrelatie met de medezeggenschap, gericht op een hoge mate van tevredenheid van leerlingen, ouders, medewerkers en overige stakeholders;
 • beschikt bij voorkeur over een relevant netwerk in Amsterdam en omgeving binnen het onderwijs en/of aanverwante sectoren en de (lokale) politiek.

 
Solliciteren
De begeleiding van de werving- en selectieprocedure is in handen van Wesselo & Partners, in de persoon van dr. J.M.A. (José) Coenen. Wanneer u belangstelling voor deze functie heeft, nodigen wij u uit te solliciteren via onze website www.wesselopartners.nl, hier vindt u ook de volledige profielschets.
 
Aanvullende informatie
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.stkba.nl 
 

Delen: