Leden Raad van Toezicht

Stichting KBA Nw West heeft ook een Raad van Toezicht. Hieronder vindt U het overzicht hiervan. 

Dhr. Th. N. de Boer

  • Voorzitter Raad van Toezicht
  • Lid remuneratie commissie

 
Dhr. F.J.F. Schaaij

  •   Lid Raad van Toezicht
  •   Voorzitter auditcommissie

 
 

Delen: