Raad van Toezicht

Stichting KBA Nw West heeft ook een Raad van Toezicht. Hieronder vindt U het overzicht hiervan. 

Dhr. Th. N. de Boer

  • Voorzitter Raad van Toezicht
  • Lid remuneratie commissie

 
Dhr. F.J.F. Schaaij

  •   Lid Raad van Toezicht
  •   Voorzitter auditcommissie

 
Mevr. M. Jetten

  • Lid Raad van Toezicht
  • Lid commissie kwaliteit en onderwijs, voorzitter remuneratie commissie

 
Mevr. M.M. Smits-Jansen

  •  Lid Raad van Toezicht
  •  Voorzitter commissie kwaliteit & onderwijs

Mevr. J. Hoitink 

  • Lid Raad van Toezicht 
  • Lid auditcommissie 
Delen: