Passend onderwijs

Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is passend onderwijs van start gegaan. Alle scholen hebben de plicht om te zorgen voor een passende onderwijsplek en passend onderwijs voor ieder kind. Het bieden van goed onderwijs en aangepaste zorg is geen zaak van de school alleen. Een goede samenwerking tussen de Amsterdamse scholen, ouders, leerkrachten, jeugdzorg en gemeente moet het mogelijk maken om kinderen onderwijs en zorg op maat te bieden. De school beslist op basis van de aangeleverde gegevens of zij de ondersteuning kunnen bieden die de leerling nodig heeft. Kunnen zij geen invulling geven aan de ondersteuningsbehoefte dan hebben zij een zorgplicht om te zoeken naar een passende onderwijsplek, in eerste instantie binnen hun eigen samenwerkingsverband.

Ouders hebben een wettelijk recht op ondersteuning en deskundig advies bij het beoordelen van het aanbod van de school. Niet  iedere basisschool hoeft alle kinderen op te vangen. Basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs werken hiervoor samen in regionale samenwerkingsverbanden. Het budget voor passend onderwijs gaat naar dit samenwerkingsverband. Het speciaal onderwijs blijft gewoon bestaan. Alle KBA-scholen beschreven hun kwaliteiten in hun schoolondersteuningsprofiel. Deze zijn te vinden op de site van iedere school.

Het Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen vormt het ‘loket’ voor verwijzing van leerlingen naar het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs (cluster 3 en 4). De procedure voor verwijzing  begint bij de onderwijs adviseurs van het Samenwerkingsverband. Via dit loket kan een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden afgegeven, waarmee de leerling kan worden ingeschreven op een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs. Meer informatie over de route van verwijzing is te vinden op de website www.swvamsterdamdiemen.nl.

Delen: