Klachtenregeling

Hoe kunt u bij ons terecht met klachten? 

Waar mensen werken, gaan soms dingen mis. Stichting KBA Nw West hecht waarde aan een zorgvuldige klachtenbehandeling. We vertrouwen erop dat we klachten in de meeste gevallen in onderling overleg binnen de scholen kunnen oplossen. Wij nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid de leraar, de intern begeleider en/of de schoolleiding aan te spreken.

Bij bespreekbaar maken en oplossen van een klacht kunt u de volgende stappen – bij voorkeur in genoemde volgorde – nemen. Het is aan te bevelen om bij iedere stap de schoolleiding vooraf of achteraf te informeren.

Stap 1: Bespreekbaar maken met de direct betreffende persoon
Stap 2: Inroepen van de ondersteuning van de interne vertrouwenspersoon van de school
Stap 3: Inschakelen van het bestuur
Stap 4: Raadplegen van de externe vertrouwenspersoon
Stap 5: Melden van de klacht bij de landelijke klachtencommissie
 

Delen: