Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn: 
 
‘Vertrouwen, Verantwoordelijkheid en Betrokkenheid’

Onze kernwaarden liggen ten grondslag aan de relaties tussen onze medewerkers, onze kinderen, hun ouders/verzorgers en onze partners in de samenleving onderling en in relatie tot elkaar. Het zijn de verbindende factoren binnen Stichting KBA Nw West en geven richting aan wat we doen, wat we laten zien maar ook aan wat we niet doen.

Vertrouwen
 
De kernwaarde vertrouwen gaat over betrouwbaar en integer zijn. Naar jezelf en naar anderen. Door te werken vanuit de juiste intenties. En vanuit het geloof in je eigen goedheid en die van anderen. 
Vertrouwen is belangrijk in relatie met anderen. Van ouders krijgen we het vertrouwen en we geven vertrouwen aan kinderen met wie we werken. In vertrouwen ontwikkelen, leren, ontdekken en werken is wat iedereen graag doet. We bouwen daarmee aan zelfvertrouwen. Zo ontstaan gezonde samenwerkingen met aandacht voor de goede zaken.
Vertrouwen krijgen heeft ook nog een uitdagende kant. Ruimte krijgen om te experimenteren, te onderzoeken, met lef nieuwe dingen te ondernemen. Zo kijken wij ook naar onze scholen. Niet alle scholen binnen Stichting KBA Nw West ontwikkelen zich gelijk. Iedere school heeft binnen de kaders van de stichting de mogelijkheid om zich te ontwikkelen op de eigen manier. Wij vertrouwen er op dat de scholen het beste kunnen zien wat een leerling nodig heeft en dat dit vertrouwen helpt om de kwaliteit te verbeteren en nieuwe ontwikkelingen te stimuleren. Op voorhand geven wij vertrouwen aan onze medewerkers en kinderen.

Verantwoordelijkheid
 
De kernwaarde verantwoordelijkheid betekent voor KBA Nw West dat een ieder verantwoordelijk is voor het ‘eigen’ handelen én medeverantwoordelijkheid draagt voor het welbevinden van de ander: verantwoordelijk zijn is wederzijds en niet vrijblijvend. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het realiseren van onze missie, visie en ambities. Samen werken we aan een goede balans van vasthouden en loslaten, van sturen en begeleiden. Met als doel een continue groei richting zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. De kinderen op onze scholen leren langzaam maar zeker hoe deze verantwoordelijkheid vormgegeven en voorgeleefd kan worden.

Betrokkenheid
 
De kernwaarde betrokkenheid gaat over oprechte interesse in en aandacht voor elkaars opvattingen en waarden. Betrokkenheid gaat ook over betrokken zijn en aansluiten bij de leefwereld, interesses, ervaringen van alle kinderen op de scholen  en de medewerkers werkzaam bij de stichting.
Stichting KBA Nw West vormt een gemeenschap waarin iedereen zich betrokken voelt bij de scholen. Deze betrokkenheid is een noodzakelijke basis voor het delen van kennis, vaardigheden en leerplezier.
 

Delen: