Jaarstukken

Hieronder vindt u de downloadlinks naar het jaarverslag van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: 

Jaarverslag GMR 2020-2021

Jaarverslag GMR 2019-2020

Delen: