Gedragscodes ouders/verzorgers

Gedragscode Personeelsleden

Een school kan niet zonder afspraken. Voor de kinderen kennen wij de schoolregels die in de schoolgidsen staan. Ook voor personeelsleden hebben wij, in overleg met de GMR, een Gedragscode opgesteld. Wij hebben dit vooral gedaan in het belang van de kinderen en Personeelsleden zelf. Het naleven van de afspraken zal leiden tot een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat voor iedereen. Klik hier om de gedragscode te openen. 

Delen: