Actueel

Inspectierapport Stichting KBA Nw West

Minstens één keer per vier jaar wordt er door de onderwijsinspectie een onderzoek uitgevoerd. Klik hier om het onderzoeksrapport van 20 juni 2022 te openen. 

Intentieverklaring bestuursoverdracht

Hierbij vindt u de intentieverklaring van de bestuursoverdacht. Klik hier om de brief te openen.