ANBI gegevens

ANBI

 

Naam: Stichting KBA Nw West

RISN:

Postadres: Postbus 7940, 1183 AS Amstelveen

Telefoonnummer: 020 618 2572

E-mail: kantoor@stkba.nl

Doelstelling:

Hoofdlijnen beleidsplan: Link naar Strategisch meerjarenplan 2019-2022.

Bestuurssamenstelling:

Beloningsbeleid:

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten (inclusief staat van baten en lasten etc.):

Delen: