ANBI gegevens

ANBI

 

Naam: Stichting KBA Nw West

RISN: 002960278

Postadres: Postbus 7940, 1183 AS Amstelveen

Telefoonnummer: 020 618 2572

E-mail: kantoor@stkba.nl

Doelstelling:

Hoofdlijnen beleidsplan: Link naar Strategisch meerjarenplan 2019-2022.

Bestuurssamenstelling: Link naar bestuurssamenstelling. 

Beloningsbeleid: Stichting KBA Nw West hanteert de voor het onderwijs verplichte cao primair onderwijs en de hierin opgenomen beloningsbepalingen. Voor het bestuur wordt de cao bestuurders gehanteerd. Inzake de beloning van bestuur en raad van toezicht wordt binnen de grenzen van de vigerende wetgeving inzake normering topinkomens gebleven (WNT2).

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten: Link naar Bestuursverslag 2019

 

Delen: