Uw kind aanmelden

Naar de basisschool
 
Uw kind kan naar de basisschool als het 4 jaar is. In Amsterdam zijn er regels en afspraken om kinderen aan te melden en in te schrijven voor de basisschool.
De regels gelden voor bijna alle bassischolen in Amsterdam; in stadsdeel Centrum, Zuid zijn enkele scholen die andere regels hanteren; in West en Noord elk een.
 
In het kort
 
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief en een voorkeursformulier. Een kind kan op elke school in Amsterdam aangemeld worden. Op het voorkeursformulier kunt u uw voorkeur aangeven. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, daarna nummer 2, enzovoort. Het voorkeursformulier levert u in op de school van uw eerste voorkeur. De plaatsing gebeurt automatisch op basis van de door u aangegeven voorkeuren en de voorrangsregels. Minimaal 6 maanden voordat uw kind naar de basisschool gaat, krijgt u te horen op welke school een plaats voor uw kind is gereserveerd. Daarna kunt u uw kind inschrijven op deze school.
 
Op www.schoolwijzer.amsterdam.nl vindt u alle basisscholen in Amsterdam. Op ruim 200 Amsterdamse basisscholen verloopt het registreren en plaatsen van toekomstige vierjarigen op dezelfde wijze.
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u de brochure ‘Naar de basisschool’ en het voorkeursformulier. Op het formulier geeft u in volgorde uw scholen van voorkeur aan. Daarna levert u het formulier in op de school van uw eerste voorkeur. U kan uw voorkeursformulier op elke Amsterdamse school inleveren. De sluitingsdatum voor de stedelijke plaatsing is afhankelijk van de geboortedatum van uw kind.
In de brochure ‘Naar de basisschool’ staan deze data. Als u geen voorkeursformulier heeft kunt u het hier downloaden. Na de sluitingsdatum worden de plaatsen toegewezen aan de geregistreerde kinderen. Zijn er op een school meer geregistreerde kinderen dan er plaatsen zijn, dan gelden er voorrangsregels.
Elk kind heeft, gerekend vanaf het woonadres, op de acht op loopafstand dichtstbijzijnde scholen voorrang.
Op website: https://bboamsterdam.nl/toelatingsbeleid/ vindt u informatie over het toelatingsbeleid, de plaatsingsresultaten en huidige capaciteit per school. Als u geen voorkeursformulier heeft, kunt u het hier vinden.
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u terecht bij :

  • de Helpdesk van het toelatingsbeleid tel. 020 716 3801 of
  • mailen met toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
  • Bereikbaarheid: ma, di en do:  9:00 tot 13:00 uur (rond de sluiting/plaatsing ma, di en do:  9:00 tot 17:00 uur). 
Delen: